دکتر حمید براهیمی
متخصص بیماری های داخلی

دکتر حمید براهیمی متخصص بیماری های داخلی در زمینه تشخیص، درمان و مراقبت بیماریهای کلیوی، بیماریهای غدد درون ریز (دیابت ، تیروئید، ..) و چاقی فعالیت می کند.

مقالات مشاوره