* * * * * *          دکتر حمید براهیمی          * * * * * *          www.barahimi.com          * * * * * * *        www.barahimi.ir           * * * * * *
 
منوی اصلی
 
(eGFR)اندازه گیری میزان تراوش گولومرولی

لطفا اعداد به صورت انگلیسی وارد شود

میلی گرم بر دسی لیتر کراتین سرم
جنس
سال سن
       
میزان تراوش گلومرولی( eGFR)براساس معادله CKD-EPI به میلی لیتردردقیقه بر 1.73متر مربع
توضیح: در صورتی که در دو نوبت میزان تراوش گلومرولی کمتر از 60 میلی لیتر در دقیقه باشد فرد مبتلا به بیماری مزمن کلیه است و نیاز به بررسی دارد. .
خانه

ارزیابی کیفیت زندگی

نرم افزار سلامت همراه دکتر ترنج  

آیا مبتلا به دیابت هستید؟

نمای توده بدنی

تعیین کالری مورد نیاز روزانه