ارزیابی کیفیت زندگی وابسته به سلامت جسمی و روانی
 

این پرسشنامه دیدگاه شما در مورد سلامتی خودتان را می پرسد. این اطلاعات آنچه شما احساس می کنید و آنچه شما در فعالیت های روزانه قادرید به خوبی انجام دهید را ثبت می نماید.

 
 
لطفا پاسخ این پرسش ها را بر اساس انتخاب خودتان علامت گذاری نمایید. لطفا فقط یک پاسخ از جواب ها را انتخاب کنید
 
  1- درحا لت کلی،سلامت خودرابه این شکل بیان می کنم.(وضعیت سلامت خود را به طور کلی چطور بیان می کنید؟)  
 
         
 
  2- در مقایسه با یک سال قبل، حالا به طور کلی وضعیت سلامتی شما چگونه است؟  
 
         
 
  3- پرسش های زیر در باره فعالیت هائی است که ممکن است شما در یک روز عادی انجام دهید. هم اکنون، آیا وضعیت سلامتی شما درحال حاضر، شما را در انجام این فعالیت ها محدود کرده است؟ اگر چنین است، چه مقدار؟  
 
خیر بدون محدودیت
بله محدودیت کم
بله محدودیت شدید
فعالیت ها
فعالیت های شدید مانند دویدن، بلند کردن اشیاء سنگین، شرکت در ورزشهای سنگین
فعالیت های متوسط مانند حرکت دادن یک میز، جارو کردن با جارو برقی، تنیس روی میز، بدمینتون
بلند کردن یا حمل موادغذایی
با پله ازچند طبقه بالارفتن
یک طبقه باپله بالا رفتن
خم شدن، زانو زدن، دولا شدن
قدم زدن بیش از 1500 متر
قدم زدن در عرض چند ساختمان
قدم زدن در عرض یک ساختمان
حمام کردن یا لباس پوشیدن
 
  4- طی چهار هفته گذشته، آیا درجریان کاریا فعالیت های روزمره خود ،به واسطه وضعیت سلامت جسمی خودهیچیک ازمشکلات زیر را تجربه کرده اید؟  
 
خیر
بله
ازوقتی که شما صرف کار یاسایر فعالیتها می کنید،کاسته شده است؟
کمتر از قبل می توانم انجام دهم.
آیا در نوع کار و یا فعالیت دیگری که انجام می دهید محدودیت ایجاد شده است؟
آیا در اجرای کار یا فعالیت مشکل داشتید؟
 
  5- در طول چهار هفته گذشته، آیا شما در رابطه با کار تان یا فعالیتهای منظم روزانه تان ، یکی از مشکلات زیر را در رابطه با سلامت روان تان (افسردگی- اظطراب) داشته اید؟  
 
خیر
بله
کاهش کاری که شما در یک زمان معین می توانید انجام دهید.
کمتر از قبل می توانم انجام دهم؟
کار و فعالیت های دیگر را مثل قبل نتوانستم انجام دهم.
 
  6- در طول چهار هفته گذشته ، مشکلات سلامت جسمی یا مشکلات روانی شما تا چه اندازه ای روی عملکرد اجتماعی شما با خانواده، دوستان، همسایگان یا گروه ها تاثیر داشته است؟  
 
         
 
  7- چه میزان درد در بدنی در طول 4 هفته گذشته داشته اید؟  
 
           
 
  8- در طی 4 هفته گذشته،چه قدار این" درد " در کار شما تاثیر گذاشته است؟(کارهای خانه وکارهای بیرون ازخانه)  
 
         
 
  9- این پرسشها درباره چگونگی احساس و چیزهایی است که در طی 4 هفته گذشته با شما بوده است. لطفا یک پاسخ صحیح که نزدیکترین راه برای بیان احساس شماست بدهید.  
 
هیچ وقت
کمی از اوقات
در بعضی اوقات
در اوقات خوب
بیشتر اوقات
همه اوقات
 
 
شما احساس شادی داشته اید
آیا شما خیلی عصبی بوده اید؟
آیا احساس کرده اید که چیزی شما را خوشحال نمی کند؟
آیا احساس آرامش و امنیت داشته اید؟
شما انرژی زیادی داشته اید؟
احساس افسردگی و خلق گرفته داشته اید؟
احساس خستگی و کوفتگی می کردید؟
شما فرد شادی بوده اید؟
شما احساس خستگی می کردید؟
 
  10- در طول 4 هفته گذشته، چه مدت زمان مشکلات روانی یا جسمی شما با فعالیت های اجتماعی شما تداخل داشته است؟ ( مثل ملاقات با دوستان ، بستگان و...)  
 
         
 
  11- چقدر عبارات زیر در مورد شما صحیح است؟  
 
قطعا غلط
بیشتر غلط
نمیدانم
بیشتر صحیح
قطعا صحیح
به نظر می رسد من کمی آسان تر از دیگران بیمار میشوم؟
من به اندازه دیگر افرادی که می شناسم سالم هستم.
من منتظرم سلامتی ام بدتر شود؟
سلامتی ام عالی است.