* * * * * *          دکتر حمید براهیمی          * * * * * *          www.barahimi.com          * * * * * * *        www.barahimi.ir           * * * * * *
 
منوی اصلی
 
محاسبه ی میزان انرژی مورد نیاز روزانه

 
   سن - به سال
   قد - به سانتیمتر
   وزن -به کیلوگرم
   
جنسیت
 
         
وضعیت بدن         راهنما      
   


خانه

ارزیابی کیفیت زندگی

آیا مبتلا به دیابت هستید؟

نمای توده بدنی

(eGFR)اندازه گیری میزان تراوش گولومرولی